dé specialist in diervoederadditieven

Language
Nederlands
English
Deutsch
Producten
  |  
Rundvee

toon alles
Meer
Onderzoeken
  |  Rundvee

Diamond V verbetert de groei en voeropname bij kalveren

Kalveren met Diamond V nemen meer startvoer op, en ontwikkelen zich beter in vergelijking met kalveren die geen Diamond V krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Harper University in 2010. Kalveren ...

Peer-reviewed meta-analyse: effect van Diamond V op voederopname en melkproductie

Onderzoekers vanuit Colorado State University en Diamond V Mills in Cedar Rapids hebben een meta-analyse uitgevoerd met betrekking tot de effecten van het voeren van de gistcultuur Saccharomyces ...

Voeren van additieven helpt koeien hittestress te doorstaan

Hittestress bij melkvee kan grote gevolgen hebben voor de voeropname, herkauwactitiveit, verteerbaarheid en opname van nutriënten. Door enkele complexe interacties in en rondom de koe zal niet ...

Voederadditieven en het wegvangen van zuurstof uit de pens

De pens kan worden gezien als een anaeroob fermentatievat en is dé plek waar het voer wordt omgezet in energie. Zuurstof kan via het voer, water, speeksel, bloed of weefsel in de pens terecht ...

Diamond V vs. levende gisten

Het toevoegen van gisten aan het basisrantsoen wordt op steeds meer melkveebedrijven toegepast. Hierbij is er de keuze tussen het voeren van levende gisten of een zogenoemde gistcultuur, waaronder ...

ReaShure zorgt ervoor dat verse koe meer vreet

Toevoeging van ReaShure (pensbestendig choline) aan het rantsoen van verse koeien zorgt ervoor dat zij meer melkeiwit produceren en een hogere drogestofopname hebben direct na afkalven. Dit ...

Meer

Rundvee

 

De rundveehouderij is een sector waarbij een optimale voeding , goed afgestemd op de behoefte van de koe van groot belang is. Gezonde, probleemloze koeien vormen de basis voor een goed bedrijfsresultaat.
Speerstra Feed Ingredients biedt met haar producten een aantal voordelen voor de rundveehouderij: 

  • Versterking van de gezondheid en weerstand, lager antibioticumgebruik
  • Verbetering van de penswerking, verhoging ruwvoerbenutting
  • Een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten
  • Gezonder vee, beter dierenwelzijn en lagere dierenartskosten
  • Beperking van leververvetting bij ruime rantsoenen
  • Verlaging van de kans op slepende melkziekte
  • Een optimale start van de lactatie, verbetering vruchtbaarheid
  • Een hogere melkproductie en een hoger eiwitgehalte in de melk
  • Lager verlies van zware metalen en mineralen naar het milieu